услуги

BOOKKEEPING

ДОКУМЕНТООБРАБОТКА

Документообработката е отчитането на финансови операции във фирмата, фактури, разписки, плащания, банкови извлечения и прочие.
FINANCIAL ACCOUNTING

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

Финансовото счетоводство е процес на идентифициране, записване и събиране на финансовата информация. Обработване и определяне на количеството данъци по най-оптималния начин. Публикуване и кореспондиране с всички държавни институции.

MANAGEMENT ACCOUNTING

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

Управленското счетоводство е процес на обработване на информация от финансовите операции и преобразуването ѝ в база данни, която да спомогне за планирането и вземането на решения на управленския екип относно работата с настоящи и потенциални инвеститори.
FINANCIAL OPERATIONS

ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ

Всички финансови операции и договорни взаимоотношения между фирмите. Ние се занимаваме с процеса по фактуриране, разплащания и всички финансови операции в компанията.

BUSINESS DEVELOPMENT

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Бизнес развитието е процес на създаване и въвеждане на работни процеси и възможности за развитие между организациите.

DIGITAL TRANSFORMATION

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Целта ни е да премахнем всички порядки, свързани с аналоговия свят. Всички станахме свидетели на нуждата да работим от вкъщи, но малко бяха готови.

Нека ви помогнем!

Ако още се питаш защо в тези технологични времена носиш документи на хартия всеки месец и ходиш до държавни институции за поредния подпис, ние можем да те отървем от мъките!