Финансово счетоводство

FINANCIAL ACCOUNTING

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО

Финансовото счетоводство е процес на идентифициране, записване и събиране на финансовата информация. Обработване и определяне на количеството данъци по най-оптималния начин. Публикуване и кореспондиране с всички държавни институции. Ще обработваме документи на компанията спрямо данъчните правила и счетоводни стандарти, така че да се извадят максимални ползи от данъчни облекчения и финансови стимули, позволени от закона.
Финансовото счетоводство ще ви помогне да си отговорите: Защо внасяте такова ДДС? Колко е счетоводната печалба в края на годината? Можете ли да намалите данъците, които плащате? Защо едни продукти минават за разход, а други не?

Нека ви помогнем!

Ако още се питаш защо в тези технологични времена носиш документи на хартия всеки месец и ходиш до държавни институции за поредния подпис, ние можем да те отървем от мъките!