Управленско счетоводство

MANAGEMENT ACCOUNTING

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

Управленското счетоводство е процес на обработване на информация от финансовите операции и преобразуването ѝ в база данни, която да спомогне за планирането и вземането на решения на управленския екип относно работата с настоящи и потенциални инвеститори. Установяване на състоянието на фирмата и потенциала, с който може да се развива.
Управленското счетоводство ще ви отговори на тези въпроси: Колко е реалната ви печалба? Можете ли да си позволите нови инвестиции? Имате ли нужда от привлечен капитал? От какво печелите във вашия бизнес? Колко струва бизнесът ви? Ако искат да инвестират във вашата фирма, какъв дял да им дадете?

Нека ви помогнем!

Ако още се питаш защо в тези технологични времена носиш документи на хартия всеки месец и ходиш до държавни институции за поредния подпис, ние можем да те отървем от мъките!