ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

DIGITAL TRANSFORMATION

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Целта ни е да премахнем всички порядки, свързани с аналоговия свят. Всички станахме свидетели на нуждата да работим от вкъщи, но малко бяха готови. Да забравим за километричните имейл комуникации, приличащи на чат. Да не си прехвърляме документи по куриери. Да менажираме проектите си с правилните инструменти, а не с постоянни телефонни обаждания и напомняния.
Кои инструменти използваме: Google Drive (Архив) Trello (Менажиране на проекти и процеси) Viber; Slack (Комуникация) TeemLook (Отчитане, документооборот)

Нека ви помогнем!

Ако още се питаш защо в тези технологични времена носиш документи на хартия всеки месец и ходиш до държавни институции за поредния подпис, ние можем да те отървем от мъките!